Marktverkenning

We vinden het belangrijk dat wensen en verwachtingen van toekomstige afnemers worden meegenomen in de ontwikkeling van CompetentNL. Daarom is van oktober 2022 tot april 2023 door TNO een uitgebreide marktverkenning uitgevoerd. Zo'n 240 partijen namen deel.

Doelen

Doelen van de marktverkenning waren het vergroten van de bekendheid van CompetentNL en het betrekken van marktpartijen bij de ontwikkeling ervan.

Tijdens de marktverkenning zijn de behoeften, wensen en verwachtingen van de markt ten aanzien van CompetentNL getoetst. Welke eisen stellen zij? En aan wat voor informatie hebben ze behoefte?

Marktpartijen

Voor de marktverkenning ging TNO in gesprek met:

 • Toolbouwers (ontwikkelaars van e-portfolio’s, assessments, matchingtools, websites)

 • Dataleveranciers (leveranciers van data voor onderwijs en arbeidsmarkt (vacatures), ESCO)

 • Onderwijs (onderwijsprofessionals mbo, vo, hbo en wo
 • Gemeenten (Werk & Inkomen, sociale werkvoorziening, beleid)
 • Bedrijfsleven (brancheorganisaties, werkgevers, vakbonden, beroepsverenigingen, sectorfondsen en Opleidings- &Ontwikkelingsfondsen)

Brede en verdiepende verkenning

De interesse in CompetentNL is groot. Zo’n 240 partijen namen deel aan de marktverkenning. Zij werden tijdens de brede verkenning in het najaar van 2022 geïnformeerd over CompetentNL. Vervolgens is in twee verdiepende sessies in het voorjaar van 2023 met 30 partijen gesproken over de ontwikkelcriteria van CompetentNL. 

Opbrengsten marktverkenning

Deelnemers aan de marktverkenning vinden dat de gemeenschappelijke taal van CompetentNL helpt om een skillsgerichte arbeidsmarkt te realiseren. Volgens hen:

 • maakt de nieuwe skillstaal voor werkgevers concreet hoe de skillsgerichte arbeidsmarkt er in de praktijk uitziet;
 • draagt CompetentNL bij aan de (door)ontwikkeling en interoperabiliteit van skillsgebaseerde toepassingen, en
 • heeft CompetentNL een groot potentieel bereik, doordat de skillstaal openbaar toegankelijk is. 

Gewenste informatie

Tijdens de marktverkenning kwamen verschillende behoeftes naar voren over de gewenste informatie in CompetentNL. Zo is er behoefte aan:

 • beschrijvingen van skills, beroepen, functies en taken;
 • verschillende synoniemen en verwanten hiervan;
 • een integratie van zowel hard- als softskills.

Om effectief leren te bevorderen, vragen de deelnemers ook om deze concepten te linken aan:

 • opleidingen, trainingen en cursussen waar de skills kunnen worden geleerd;
 • diploma’s en certificaten (harde eisen) voor bepaalde functies of taken.

Daarnaast is er behoefte om te kunnen beschrijven:

 • wat het beheerste of benodigde niveau van skills is;
 • welke skills iemand daadwerkelijk bezit (validiteit) en;
 • waar de skills zijn opgedaan (oorsprong).

Context

Betrokkenen vinden dat een succesvolle match tussen vraag en aanbod verder gaat dan een matching op skills. In de praktijk is er behoefte aan contextuele informatie, zoals organisatiecontext, de ontwikkelruimte binnen een functie en de arbeidsvoorwaarden bij de baan. Maar ook aan persoonlijke informatie, zoals over persoonlijkheid, motivatie en beperkingen.​

Toegankelijkheid voor gebruikers

Deelnemers aan de marktverkenning willen graag dat CompetentNL laagdrempelig is in gebruik, zodat niet alleen toolbouwers, maar ook 'winkels op de hoek' deze skillstaal kunnen gebruiken. Toegankelijke taal speelt hierbij een rol.

Mensenwerk

Tot slot vinden de deelnemers dat CompetentNL niet al het mensenwerk kan vervangen. Goede voorlichting over het gebruik van CompetentNL is daarom onmisbaar bij de implementatie.​

Meer informatie

Heeft u vragen over de marktverkenning of over dit rapport?
Neem dan contact op met CompetentNL@tno.nl