Stichting Matching & Carrière Tool 

Stichting Matching & Carrière Tool biedt een platform om vraag en aanbod op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt skillsbased te matchen. De Matching & Carrière Tool is geïnitieerd door Arbeidsmarktregio Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, VNO NCW MKB Noord en FNV. Toolbouwer Dit-WERKt en samenwerkingsverband Drenthe College, Noorderpoort en Alfa collega (DNA) vertegenwoordigen de stichting in de pilot.  

"Valideren van skills is de sleutel tot een skillbased arbeidsmarkt. Als we dat in de Matching & Carrière Tool, samen met onze partners Drenthe College, Noorderpoort en Alfa College, voor elkaar weten te krijgen met CompetentNL, dan hebben we een geslaagde pilot waar heel Nederland wat aan heeft." 

- Herman Miedema, Dit-WERKt  

Wat doet Stichting Matching & Carrière Tool in de pilots?

Stichting Matching & Carrière Tool onderzoekt in de pilots:

  1. hoe CompetentNL gebruikt en verbeterd kan worden om skillsvalidatie methoden te ondersteunen;
  2. op welke manier skills van personen het beste gekoppeld kunnen worden aan werk en opleidingen.   

Hoe doet Stichting Matching & Carrière Tool dit?

Het eerste onderzoek doet Stichting Matching & Carrière Tool door CompetentNL toe te passen in een door Dit-WERKt medeontwikkelde toepassing: Objectiv-eye. Objectiv-eye is een tool die werkgevers helpt om objectief en gestructureerd te werven en te selecteren. Momenteel draait de tool nog op de skills taxonomie van ESCO. Uit de pilot moet blijken of de tool kan functioneren op basis van CompetentNL data en welke mogelijkheden en beperkingen dit oplevert.  

Daarnaast onderzoekt Dit-WERKt hiervoor samen met de partners uit het consortium welke rol onderwijsinstellingen kunnen spelen bij skillsvalidatie en welke databehoeften hieraan ten grondslag liggen.  

Voor de tweede onderzoeksvraag probeert Stichting Matching & Carrière Tool met behulp van mockup persona verschillende mogelijkheden in de koppeling tussen skills, werk en opleiding uit. De focus ligt hierbij op de vraag of additionele relaties leiden tot betere uitkomsten.  


Terug naar overzicht pilotpartijen