Pilots starten na de zomer

De voorbereiding van de pilots voor de eerste versie van CompetentNL vraagt meer tijd. Dit betekent dat we na de zomer, in plaats van in mei, starten met de aanmelding en selectieprocedure. 

Aanvulling 12 juni 2023:
Streven is de aanmeldprocedure voor de pilots nog vóór de zomervakantie te starten.