Home

CompetentNL is het informatiefundament voor beroepskeuze en loopbaanontwikkeling op basis van skills. 

De arbeidsmarkt verandert snel. Diploma’s en cv’s zoals we die nu kennen laten daardoor niet altijd meer goed zien wat iemand precies weet of kan. Of voor welk werk iemand geschikt is. Om dit wél te kunnen zien, is een betere beschrijving nodig van de kennis, vaardigheden en competenties van mensen die werken en leren. Die kennis, vaardigheden en competenties noemen we ook wel ‘skills’.

CompetentNL is een landelijke standaard voor het beschrijven van skills. CompetentNL beschrijft deze skills zo precies mogelijk. Dat is nodig voor het maken van goede skills-omschrijvingen in vacatures, profielen, opleidingen en cursussen. Daarmee helpen we werkgevers, werkenden, werkzoekenden, bemiddelaars en professionals op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

We noemen CompetentNL ook wel een ‘skillstaal’: een taal om te begrijpen over welke skills je het hebt. Deze taal helpt de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het (beroeps)onderwijs verder te verbeteren.