Home

CompetentNL legt het fundament voor beroepskeuze en loopbaanontwikkeling op basis van skills

De arbeidsmarkt verandert snel. Diploma’s en cv’s laten daardoor niet altijd meer goed zien wat iemand precies weet of kan. Of voor welk werk iemand geschikt is. Om dit wél te kunnen zien, is een betere beschrijving nodig van skills: de kennis, vaardigheden en competenties van mensen die werken en leren.

CompetentNL is een landelijke standaard die zo precies mogelijk skills beschrijft. Dat is nodig voor het maken van goede omschrijvingen van skills in vacatures, profielen, opleidingen en cursussen. Daarmee helpen we werkgevers, werkenden, werkzoekenden, bemiddelaars en professionals op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

We noemen CompetentNL ook wel een skillstaal: een taal om te begrijpen over welke skills je het hebt. Deze taal helpt de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het (beroeps)onderwijs te verbeteren.

Video's pilotpartijen

Nieuws

Meer nieuws