Matching & Carrière Tool

Stichting Matching & Carrière Tool test als pilotpartij data om de bruikbaarheid van CompetentNL te toetsen in de praktijk. In deze video vertellen Herman Miedema en Jurgen Elshof hoe en waarom zij dat doen. Stichting Matching & Carrière Tool biedt een platform om vraag en aanbod op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt skillsbased te matchen. Als pilotpartner voor CompetentNL dragen zij bij aan de ontwikkeling van deze nationale skillstaal door te onderzoeken hoe CompetentNL geïntegreerd kan worden in hun data en hiervoor van meerwaarde kan zijn. Ook geven zij feedback en tips voor de doorontwikkeling van dit informatiefundament voor skillsgericht werken en opleiden.

*Muziek speelt* Logo CompetentNL verschijnt in beeld. Beeldtekst: Stichting Matching & Carrière Tool test als pilotpartij data om de bruikbaarheid van CompetentNL te toetsen in de praktijk. Jurgen Elshof – regiomanager VNO-NCW MKB Noord, bestuurslid Matching & Carrière Tool: De Matching Carrière Tool biedt de mogelijkheid om online vraag en aanbod bij elkaar te brengen op de arbeidsmarkt. De belangrijkste partijen zijn daarin vertegenwoordigd. Dat zijn de werkgevers, de vakbonden, het onderwijs en de arbeidsmarktregio. Herman Miedema – projectleider Matching & Carrière Tool, directeur dit-WERKt: We maken nu gebruik van internationale skillstaal. Daarmee kunnen mensen een skillsprofiel aanmaken. We helpen werkgevers om hun functies in skills uit te drukken en ook van de functie een skillsprofiel te maken. Een voorbeeld: wat je hier ziet is een werkgever die op zoek is naar een ICT'er. We hebben een match gemaakt met een kandidaat, en de werkgever kan dan zien welke skills die kandidaat in huis heeft, wat die goed kan, wat die ook leuk vindt om te doen, en in welke mate dat matcht op het profiel dat die werkgever heeft aangemaakt. Jurgen Elshof: De toevoegde waarde van de tool is dat je als werkzoekende, student, werkende, een passende opleiding kan vinden op basis van skills in het mbo of in het hoger onderwijs. Herman Miedema: We doen mee aan deze pilot omdat je een groeiend tekort ziet in allerlei maatschappelijke sectoren. Dat gaat niet opgelost worden zonder intersectorale mobiliteit. Daarvoor is een verbindende skillstaal nodig, zodat je mensen kunt helpen om inzicht te geven in waar ze nog meer kunnen werken in een andere sector, en werkgevers kunt helpen om nieuwe kandidaten te recruteren. De trend om steeds kleinere modules van onderwijs aan te bieden zorgt ervoor dat je ook op het skillsniveau opleidingen kunt aanbieden en volgen, zodat je alleen maar dat hoeft bij te leren wat je mist en wat je nog niet kan. *Muziek speelt tot einde video* Beeldtekst: CompetentNL wordt in opdracht van de ministeries OCW en SZW ontwikkeld door CBS, SBB, TNO en UWV. Logo CompetentNL verschijnt in beeld. Beeldtekst: www.competentnl.nl.