Pilots

In 2023 en 2024 testten pilotpartijen (delen van) CompetentNL. Zes marktpartijen werden geselecteerd uit meer dan veertig aanmeldingen. Ruim vijftig partijen zijn vertegenwoordigd in de feedbackgroep.

Overzicht pilotpartijen

De volgende partijen testten de bruikbaarheid en toepasbaarheid van skillsdata, specifiek voor de Nederlandse arbeidsmarkt en het onderwijs. Bekijk de video's over hun pilots:

 1. Jobdigger B.V.
 2. Stichting Volandis
 3. SkillLab
 4. Stichting ROC Nijmegen
 5. Passport for Work (penvoerder Gemeente Eindhoven)
 6. Stichting Matching & Carrière Tool

Pilots met Leeroverzicht

Ook ons zusterprogramma Leeroverzicht onderzocht hoe ze data van CompetentNL kunnen gebruiken in hun systemen. Dit gebeurt in twee pilots: één voor formele (diplomagerichte) opleidingen en één voor non-formele opleidingen, trainingen en cursussen.
Lees meer over de pilot met Leeroverzicht

Doelen

De belangrijkste doelen van de pilots waren:

 • Bijdragen aan de (door)ontwikkeling van CompetentNL. De pilots geven inzicht in de bruikbaarheid, volledigheid en mogelijke tekortkomingen van de data en de toegang hiertoe voor toekomstige toepassingen van CompetentNL;
 • Inzicht in de meerwaarde van CompetentNL. In de pilots testen afnemers wat de meerwaarde van CompetentNL is voor henzelf en de eindgebruikers van hun toepassingen.

Onderzoeksvragen

De programmapartners en de pilotpartijen onderzochten samen (delen van) de data van CompetentNL. Zij werkten daarbij aan het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:   

 1. Inhoud (data): aan welke data hebben de pilotpartijen en hun (potentiële) afnemers of gebruikers behoefte? ​
 2. CompetentNL-model (Skillsontologie): welke modellering van de ontologie ondersteunt het beste de behoeften van pilotpartijen en hun (potentiële) afnemers of gebruikers?​

 3. Toegang (techniek): in hoeverre voldoet de geplande technische toegang tot CompetentNL aan de wensen van pilotpartijen en hun (potentiële) afnemers of gebruikers?​
 4. Consequenties (doorontwikkeling): wat betekenen de bevindingen van de pilots voor de doorontwikkeling van CompetentNL?

Doelgroepen

Doelgroepen voor de pilots van CompetentNL waren toolbouwers, dataleveranciers, onderwijsaanbieders, gemeenten, branches en het bedrijfsleven en arbeidsmarktprofessionals en -bemiddelaars.

Planning

De pilots startten in september 2023. Van september 2023 tot en met mei 2024 testten we stapsgewijs (delen van) de data van CompetentNL. Er wort gewerkt aan een eindrapportage; de resultaten worden midden 2024 gepubliceerd.

Selectie

Selectie van de pilotpartijen is gebeurd op basis van  vooraf vastgestelde criteria en voorwaarden. Op basis van de selectiecriteria is een selectie gemaakt van organisaties en initiatieven die samen het meest geschikt waren om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Er was een beperkt aantal plekken beschikbaar. Programmapartners streven ernaar dat de verschillende doelgroepen van CompetentNL hierin zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn.

FAQ

Heeft u vragen over de pilots?
Klik hier voor de veelgestelde vragen en antwoorden.

Contact

Voor meer informatie over de pilots kunt u contact opnemen met CompetentNL@tno.nl.