Pilots

In 2023 en 2024 testen pilotpartijen (delen van) CompetentNL. Zes marktpartijen werden geselecteerd uit meer dan veertig aanmeldingen. Ruim vijftig partijen zijn vertegenwoordigd in de feedbackgroep.

Overzicht pilotpartijen

De volgende partijen testen de komende periode de bruikbaarheid en toepasbaarheid van skillsdata, specifiek voor de Nederlandse arbeidsmarkt en het onderwijs:  

 1. Jobdigger B.V.
 2. Stichting Volandis
 3. SkillLab
 4. Stichting ROC Nijmegen
 5. Passport for Work (penvoerder Gemeente Eindhoven)
 6. Stichting Matching & Carrière Tool 

Pilots met Leeroverzicht

Ook ons zusterprogramma Leeroverzicht gaat onderzoeken hoe ze data van CompetentNL kunnen gebruiken in hun systemen. Dit gebeurt in twee pilots: één voor formele (diplomagerichte) opleidingen en één voor non-formele opleidingen, trainingen en cursussen.
Lees meer over de pilot met Leeroverzicht

Doelen

De belangrijkste doelen van de pilots zijn:

 • Bijdragen aan de (door)ontwikkeling van CompetentNL. De pilots geven inzicht in de bruikbaarheid, volledigheid en mogelijke tekortkomingen van de data en de toegang hiertoe voor toekomstige toepassingen van CompetentNL;
 • Inzicht in de meerwaarde van CompetentNL. In de pilots testen afnemers wat de meerwaarde van CompetentNL is voor hen en de eindgebruikers van hun toepassingen.

Onderzoeksvragen

De programmapartners en de pilotpartijen onderzoeken samen (delen van) de data van CompetentNL. Zij werken daarbij aan het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:   

 1. Inhoud CompetentNL (Data): Aan welke data hebben de pilotpartijen en hun (potentiële) afnemers of gebruikers behoefte? ​
 2. CompetentNL-model (Skills Ontologie): Welke modellering van de ontologie ondersteunt het beste de behoeften van pilotpartijen en hun (potentiële) afnemers of gebruikers?​

 3. Toegang CompetentNL (Techniek): In hoeverre voldoet de geplande technische toegang tot CompetentNL aan de wensen van pilotpartijen en hun (potentiële) afnemers of gebruikers?​
 4. Consequenties CompetentNL (Doorontwikkeling): Wat betekenen de bevindingen van de pilots voor de doorontwikkeling van CompetentNL?

Doelgroepen

Doelgroepen voor de pilots van CompetentNL zijn toolbouwers, dataleveranciers, onderwijsaanbieders, gemeenten, branches en bedrijfsleven en arbeidsmarktprofessionals en -bemiddelaars.

Planning

Van 3 juli tot en met 18 augustus konden partijen zich aanmelden voor de pilots van CompetentNL. De pilots starten in september 2023. Samen met de pilotpartij stellen we een uitvoeringsplan op. Van september 2023 tot en met mei 2024 testen we stapsgewijs (delen van) de data van CompetentNL. Na afronding beantwoorden we de onderzoeksvragen in een korte eindrapportage. De resultaten worden midden 2024 gepubliceerd.

Selectie

Alleen partijen die op dit moment al werken met een (vorm van) skillstoepassing kunnen deelnemen aan de pilots. Een pilot kan bestaan uit één partij, maar ook uit een samenwerkingsverband van verschillende partijen. 

Selectie van de pilotpartijen is gebeurd op basis van  vooraf vastgestelde criteria en voorwaarden. Op basis van de selectiecriteria is een selectie gemaakt van organisaties en initiatieven die samen het meest geschikt zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Er was een beperkt aantal plekken beschikbaar. Programmapartners streven ernaar dat de verschillende doelgroepen van CompetentNL hierin zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn.

Onkostenvergoeding

Er is een onkostenvergoeding beschikbaar voor de pilots. Het precieze bedrag hangt samen met de inhoud en omvang van de pilot en stellen we in overleg met de pilotpartijen vast. 

FAQ

Heeft u vragen over de pilots?
Klik hier voor de veelgestelde vragen en antwoorden.

Contact

Voor meer informatie over de pilots kunt u contact opnemen met CompetentNL@tno.nl.