Passport for Work (penvoerder Gemeente Eindhoven)

Het platform Passport for Work is opgericht door samenwerkende partijen en de gemeente Eindhoven. Het platform wordt gebruikt om werkzoekenden uit het bestand van de gemeente Eindhoven te matchen met werkgevers op basis van skills.

Passport for Work maakt gebruikt van een taxonomie van skills en beroepen die is gebaseerd op O*NET. De taxonomie bestaat uit 32 beroepen uit de zorg, techniek en bouw, waarvan een aanzien aantal kansrijke beroepen. De komende maanden wordt het aantal beroepen uitgebreid. Passport for Work biedt twee versies aan: een voor de doelgroep vanaf mbo-niveau 3 en 4 en een voor de doelgroep mbo-niveaus 1 en 2. Begrijpelijke taal is een belangrijke voorwaarde voor het werken met deze laatste doelgroep. Op dit moment is Passport for Work in gesprek om haar tooling te integreren met die van het platform Mijnhouseofskills. 

“Passport for Work is blij met een standaardtaal op de skillbased arbeidsmarkt." 
Wendy Duijvesteijn, Passport for Work

Wat doet Passport for Work in de pilots?

Passport for Work wil de data en het model van CompetentNL vergelijken met de eigen taxonomie van skills en beroepen die is gekoppeld aan O*NET. Hierdoor kunnen uitspraken gedaan worden over de kwaliteit van de data van CompetentNL.

Ook gaat Passport For Work CompetentNL gebruiken binnen het eigen platform, gericht op kansrijke beroepen in de regio. Met een relevantietest bij werkgevers onderzoekt Passport for Work welke skills volgens werkgevers belangrijk zijn voor kansrijke beroepen.

Verder gaan zij de begrijpelijkheid van het taalgebruik in CompetentNL voor de mbo-doelgroep van niveau 1 en 2 testen. 

Bekijk de video van deze pilot  (binnenkort via de Mediatheek)

Hoe gaat Passport for Work dit doen? En wat levert het op?

Passport for Work gaat het volgende onderzoeken: 

1) Vergelijking knowledge graphs CompetentNL en taxonomie Passport for Work  

Allereerst worden de verschillen tussen de knowledge graphs (de gemodelleerde data) van CompetentNL en de taxonomie van Passport for Work vergeleken en beoordeeld aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:   

 • Welke hoofdcategorieën (e.g. Taken, Beroepen), attributen (e.g. titel, omschrijving, Crebo-code, etc.) en relaties ertussen (e.g., de relatie tussen Taken en Beroepsvaardigheden) bevatten CompetentNL en de taxonomie van Passport for Work?   
 • Welke komen overeen? Welke verschillen?  
 • Hoe beïnvloeden deze verschillen de mogelijkheden voor toepassing van de data?   
 • Welke hoofdcategorieën en relaties ertussen worden gemist in CompetentNL om de toepassing te verbeteren?  
 • Waarom zouden deze veranderingen de toepassingsmogelijkheden verbeteren?  

Dit onderzoek moet een overzicht opleveren van hoofdcategorieën, attributen en relaties die de toepassingsmogelijkheden van CompetentNL verbeteren, inclusief een onderbouwing waarom dat het geval is.  

2) Gebruik van CompetentNL binnen het Passport for Work platform gericht op kansrijke beroepen in de regio  

Passport for Work gaat in een eigen testomgeving CompetentNL data integreren met de data die zij nu voor hun platform hanteren (O*NET). Door te experimenteren in een testomgeving met (mockup) werkzoekenden die gekoppeld worden aan beroepen uit de techniek, zorg en bouw, gaat Passport for Work na of de kwaliteit van de CompetentNL data voor deze beroepen en personen toereikend is en in welk opzicht deze verbeterd zouden kunnen worden. Passport for Work richt zich hierbij alleen op de kansrijke beroepen.

Hiermee ontstaat voor de geselecteerde kansrijke beroepen inzicht in de datakwaliteit van CompetentNL. Onderzoekvragen zijn:   

 • In welk opzicht verschillen de omschrijvingen van de kansrijke beroepen in de taxonomie van Passport for Work (O*NET) met die in CompetentNL? 
 • In hoeverre zijn er tussen beide classificaties verschillen in de titels en beschrijvingen van de skills die gekoppeld zijn aan deze beroepen?   
 • Welke conclusies kunnen we hieruit trekken over de bruikbaarheid van CompetentNL?  
 • Wat zou er aan CompetentNL verbeterd kunnen worden? 
 • In hoeverre levert een koppeling met O*NET een verbetering op van de bruikbaarheid van CompetentNL?   

3) Relevantietest door werkgevers

Met een relevantietest gaat Passport for Work bij werkgevers onderzoeken welke skills volgens hen belangrijk zijn voor hun kansrijke beroepen. De werkgevers krijgen hiervoor vragen over skills voor kansrijke beroepen voorgelegd en kunnen aangeven in welke mate de skills van belang zijn. Vervolgens gaat Passport for Work na of deze skills (voldoende) zijn opgenomen in CompetentNL en of ze vergelijkbaar worden gewaardeerd. Onderzoeksvragen zijn:  

 • Welke skills zijn volgens werkgevers in hoge mate relevant voor het uitvoeren van de kansrijke beroepen van Passport for Work?  
 • In hoeverre zijn de skills die werkgevers in hoge mate relevant vinden opgenomen in CompetentNL?  
 • In welke mate komt de waardering van werkgevers overeen met de waardering van CompetentNL?  

4) Testen van het taalgebruik in CompetentNL bij de mbo-doelgroep van niveau 1 en 2

Passport for Work onderzoekt of het taalniveau en de gebruikte synoniemen van de kansrijke beroepen na integratie van hun eigen data met de data van CompetentNL aansluiten bij de gebruikers van Passport for Work. In Passport for Work wordt, net als bij CompetentNL, taalniveau B1 gebruikt, maar uit ervaring blijkt dat dit taalniveau vaak te hooggegrepen is voor de mbo-doelgroep van niveau 1 en 2. Daarom leggen zij teksten voor aanpassing voor aan taalkundigen.

Passport for Work legt het taalgebruik en de synoniemen van de kansrijke beroepen in CompetentNL, alsook de geassocieerde taken en skills, voor aan taalkundigen. Ook legt Passport for Work een selectie van de beroeps- en skillsbeschrijvingen voor aan een focusgroep met mbo’ers van niveau 1 en 2 en vraagt hen of zij begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Onderzoeksvragen zijn:  

 • In hoeverre sluit het taalniveau bij kansrijke beroepen aan op de mbo-niveau 1 en 2 doelgroep volgens taalkundigen van Passport for Work?  
 • In hoeverre blijkt uit de taaltest met de focusgroep dat het taalniveau bij kansrijke beroepen voldoende aansluit op de mbo-niveau 1 en 2 doelgroep? 


Terug naar overzicht pilotpartijen