Jobdigger B.V.

Jobdigger is een databedrijf dat openbare vacatureteksten op het internet verzamelt en verwerkt tot bruikbare datapunten en inzichten in de arbeidsmarkt. Dit doen ze al meer dan 10 jaar in Nederland en een aantal omringende landen. 

"Een verbindende en publiek beschikbare skillstaal voor de Nederlandse arbeidsmarkt is een veelgevraagde wens in ons werkveld. We vinden het vanuit Jobdigger dan ook belangrijk om als pilotpartij een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van CompetentNL."         

- Tim Hartendorp, Jobdigger

Wat doet Jobdigger in de pilots?  

Jobdigger heeft op basis van verzamelde vacaturedata een eigen taxonomie ontwikkeld voor het categoriseren van skills en beroepen. Deze taxonomie wordt gebruikt in verschillende toepassingen en kan mogelijk verrijkt worden met CompetentNL.

In de pilot wil Jobdigger de eigen taxonomie vergelijken met CompetentNL en de toegevoegde waarde van CompetentNL testen voor een aantal van de toepassingen. 

Hoe gaat Jobdigger dat doen?

Jobdigger gaat o.a. onderzoeken welke data uit CompetentNL nodig zijn om nuttige insights voor gebruikers te visualiseren, en hoe data uit CompetentNL gebruikt kunnen worden als zoekcriteria. Hiervoor maken ze mockups (gevisualiseerde modellen) van de integratie van CompetentNL data in Jobdigger Insights. Deze leggen ze voor aan een klantenpanel (bestaande uit een uitzendorganisatie, een outplacementbureau en een data analist) om te beoordelen op bruikbaarheid en relevantie. 


Terug naar overzicht pilotpartijen