Stichting ROC Nijmegen

Stichting ROC Nijmegen werkt in een samenwerkingsverband met Matchcare, de Han en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland (WZW). Met diverse experimenten willen de partijen inzicht krijgen in een meer skillsgerichte arbeidsmarkt en daar invulling aan geven. Een daarvan is het op basis van skills matchen van kandidaten met werkgevers binnen zorg en welzijn.

"Deze pilot geeft ons nieuwe handvatten om de beweging die we met onze samenwerkingspartners al maken, verder vorm te geven."

- Mathilde Kuiper, ROC Nijmegen

Wat wil dit consortium in de pilot bereiken?

De partijen binnen het consortium ROC Nijmegen willen de structuur en data van de regiobarometer Matchcare vergelijken met de structuur en data van CompetentNL. Uit de vergelijking moet blijken of en welke meerwaarde CompetentNL biedt voor de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast wordt feedback verzameld over de inhoud (data) en het model (structuur) van CompetentNL, waarmee de bruikbaarheid van CompetentNL verbeterd kan worden. 

Bekijk de video van deze pilot  (binnenkort via de Mediatheek)

Hoe gaat het consortium dit doen?

Vergelijking data CompetentNL met data regiobarometer Matchcare   

Het doel van deze toepassing is om het model en de inhoudelijke data van CompetentNL te vergelijken met de regiobarometer. De regiobarometer brengt per onderwijsrichting de belangrijkste ontwikkelingen in beeld: de veranderingen op de arbeidsmarkt in de regio met de meest gevraagde vakvaardigheden, soft skills (21e-eeuwse vaardigheden) en persoonlijkheidskenmerken.   

De eerste stap is om de databronnen en structuur van de regiobarometer te vergelijken met die van CompetentNL. Deze vergelijking moet antwoord geven op de onderzoeksvragen over het model van CompetentNL, die gaan over de modellering van de data van CompetentNL, zoals de ordening van de data entiteiten en koppelingen tussen verschillende (externe) databronnen. 

Vervolgens worden de data van CompetentNL vergeleken met die van de regiobarometer voor tenminste drie kwalificaties uit de sector Zorg en Welzijn. Van de kwalificatie worden de bijbehorende skills volgens de regiobarometer van Matchcare en CompetentNL met elkaar vergeleken. 

Toetsen bij de sector
Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland gaat de uitkomsten van de vergelijking van drie kwalificaties (en hun gerelateerde beroepen) voor de CompetentNL data toetsen bij een aantal ledenorganisaties. Het gaat om een selecte groep van HR-professionals, leidinggevenden en overige medewerkers in zorg en welzijn. Vragen hierbij zijn:  

  • In hoeverre ontbreken er skills in CompetentNL bij beroep x?    
  • Zijn er skills in CompetentNL die niet gekoppeld zouden moeten worden aan beroep x?   

De uitkomsten van de kwalitatieve toetsing met HR-professionals, leidinggevenden en overige medewerkers worden ook met elkaar vergeleken. Vervolgens worden deze uitkomsten aan ROC Nijmegen voorgelegd. ROC Nijmegen kan mede op basis van deze uitkomsten inspiratie opdoen over hoe ze modulair onderwijs kunnen ontwikkelen.    

Overlap tussen skills in kwalificaties inzichtelijk maken
ROC Nijmegen gaat aan de hand van de data van CompetentNL de overlap van skills in de volgende kwalificaties binnen Hospitality inzichtelijk maken:   

  • Manager ondernemer/horeca    
  • Medewerker evenementenorganisatie   
  • Beveiliger   
  • Retailmanager    

Onderzoeksvraag hierbij is: Welke relaties zien we tussen de data van CompetentNL en de kwalificaties van hospitality en gastvrijheid?    


Terug naar overzicht pilotpartijen