Leeroverzicht

Ook ons zusterprogramma Leeroverzicht onderzoekt hoe ze data van CompetentNL kunnen gebruiken in hun systemen.

De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk overzicht van beschikbare opleidingen in Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld kortdurende scholingstrajecten gericht op praktijkleren, trainingen en cursussen of opleidingen met een wettelijk goedgekeurd diploma. Het gaat om zowel reguliere opleidingen die de overheid betaalt, als om opleidingen van commerciële opleidingsbureaus.   

"We zijn ervan overtuigd dat het koppelen van skills aan opleidingen veel toegevoegde waarde biedt aan werkenden en werkzoekenden in Nederland en een Leven Lang Ontwikkelen structureel kan ondersteunen."

- Helga Ultzen, Leeroverzicht

Wat doet Leeroverzicht in de pilots?

Leeroverzicht gaat onderzoeken hoe de skillsontologie van CompetentNL gebruikt kan worden om skills te gebruiken om een passende opleidingen te vinden. Dit gebeurt in twee pilots: één voor het formele (diplomagerichte) opleidingsaanbod en één voor nonformele opleidingen, trainingen en cursussen.   

Pilot voor nonformele opleidingen
Voor de pilot voor de nonformele opleidingen werkt Leeroverzicht samen met de opleidingsaanbieders ROVC en Salta Group en de bronhouders EDU-DEX en RIO. Opleidingen van ROVC en opleiders binnen de Salta Group zijn in zowel EDU-DEX als RIO vastgelegd en worden door Leeroverzicht ontsloten.   

Het doel van de pilot is om te onderzoeken of de manier waarop de skillsontologie door CompetentNL is opgebouwd, werkbaar is voor de keten, van opleider naar bronhouder tot Leeroverzicht. Wanneer duidelijk is hoe skills aan opleidingen gekoppeld kunnen worden, kan Leeroverzicht verkennen welke toepassingen met skills aan Leeroverzicht toegevoegd kunnen worden om het vinden van een passende opleiding te ondersteunen.  

Pilot met het formele onderwijs
In de pilot met het formele onderwijs wordt onderzocht hoe CompetentNL gekoppeld kan worden aan de formele mbo-opleidingen en vervolgens in het Leeroverzicht toegepast kan worden. Tegelijkertijd wordt gekeken of en hoe deze werkwijze toepasbaar is voor het hoger onderwijs, dat wel een kwalificatiestructuur kent, maar die per school kan verschillen

Hoe gaat Leeroverzicht dit doen?

In de eerste fase van de pilot onderzoeken de Salta Group en ROVC of CompetentNL bruikbaar is om te koppelen aan opleidingen. De opleiders zullen hiervoor ieder een aantal opleidingen selecteren. Dit levert inzichten op voor het gebruik van CompetentNL bij non-formele opleidingen.   


Terug naar overzicht pilotpartijen