Feedbackgroep

Bij de pilots werken we met een feedbackgroep. Partijen in de feedbackgroep dragen inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van CompetentNL, door op tussentijdse momenten hun feedback te geven op bevindingen uit de pilots.

Doelen feedbackgroep

 1. Zorgen dat de inbreng van de pilotpartijen weerklank vindt bij vergelijkbare marktpartijen;
 2. Draagvlak en mogelijkheden creëren voor de toepassing en het gebruik van CompetentNL;
 3. Ervoor waken dat een brede en grootschalige toepassing van CompetentNL mogelijk blijft;
 4. De verschillende geïnteresseerde partijen up-to date houden over de ontwikkeling van CompetentNL.  

Leden feedbackgroep

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de feedbackgroep:

 • ActiZ
 • Arbeidsmarktregio Achterhoek
 • Centric
 • Curio
 • Deltion College
 • Doorzaam
 • Endoor/ROC van Twente
 • GetJobsDone
 • Goldschmeding Foundation 
 • Het is Netwerken
 • Humanversity
 • KCH
 • Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen - MBO raad
 • Komensky
 • Libereaux BV/ Folioo 
 • MijnSkillPaspoort
 • Nationaal Kenniscentrum EVC
 • NCP NLQF 
 • Noloc - Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches
 • Noorderpoort
 • Nxus
 • PlaytoWork
 • Prins Sociale Innovatie
 • Projectconsortium LTO Noord, Glastuinbouw Nederland, FNV, WUR
 • Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam
 • ROC Rivor
 • ROC van Amsterdam-Flevoland 
 • ROVC
 • Skills-Connect
 • SkillsTown Connect
 • Skillzilla
 • SUAS
 • Tuesday Multimedia
 • Verhelder Talent
 • VIPD
 • VISTA college
 • WCC-GROUP
 • Werk in Zicht Groningen 
 • Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
 • Wij Techniek
 • Wise up Consultancy
 • WSP Groot-Amsterdam