Feedbackgroep

Bij de pilots werken we met een feedbackgroep. Deze feedbackgroep is samengesteld uit partijen die buiten de pilots inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van CompetentNL.

Bevindingen uit de pilots worden op meerdere momenten in de pilotfase met de feedbackgroep gedeeld.   

Grote belangstelling

Meer dan vijftig partijen hebben belangstelling voor deelname aan de feedbackgroep. Binnenkort vindt er een kick-off bijeenkomst plaats. De aangemelde partijen worden hierover geïnformeerd. 

Doelen feedbackgroep

  1. Zorgen dat de inbreng van de pilotpartijen weerklank vindt bij vergelijkbare marktpartijen;
  2. Draagvlak en mogelijkheden creëren voor de toepassing en het gebruik van CompetentNL;
  3. Ervoor waken dat een brede en grootschalige toepassing van CompetentNL mogelijk blijft;
  4. De verschillende geïnteresseerde partijen up-to date houden over de ontwikkeling van CompetentNL.  

Wie doen mee?

  • Organisaties die nog geen skillstoepassing hebben, maar wel expertise op het gebied van de data-inhoud van CompetentNL of de ontsluiting hiervan
  • Partijen die zich hebben aangemeld voor deelname aan de pilot, maar niet zijn  geselecteerd.

Aanmelden

Partijen konden zich van 3 juli tot en met 18 augustus 2023 aanmelden voor de feedbackgroep.