SkillLab

SkillLab ontwikkelt (mobiele) applicaties voor arbeidsmarktintermediairs (gemeenten, arbeidsdiensten, loopbaanadviseurs) op basis van skillstaxonomie. Hiermee wil SkillLab een eerlijke arbeidsmarkt creëren waarin scholieren, studenten, werkzoekenden en werkenden passende banen en opleiding kunnen vinden op basis van hun skill-profiel.

"Powered met CompetentNL kunnen de gebruikers van SkillLab een scherper skillsprofiel maken en zo nog beter zoeken en matchen met Nederlandse opleidingen, trainingen en vacatures."

- Ludger Weller, SkillLab 
 

SkillLab kijkt niet alleen naar formele vaardigheden, maar ook naar vaardigheden die breed zijn opgedaan en positioneert zich hiermee als toolbouwer die doelgroepen als migranten, herintreders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan bedienen in hun skillsoriëntatie.  

In het Skill-assessment kijkt SkillLab niet alleen naar formele vaardigheden, maar ook breder, naar vaardigheden die op andere plekken zijn opgedaan. Met ESCO als taxonomie kan SkillLab 29 talen ondersteunen. Hiermee bedient deze toolbouwer doelgroepen als migranten, herintreders en werkzoekenden in hun skillsorientatie.  

Wat onderzoekt SkillLab in de pilots?

SkillLab onderzoekt of CompetentNL bruikbaar is voor de toepassingen die SkillLab ontwikkelt. Analyse van de data in CompetentNL moet uitwijzen of de definities, attributen en relaties in de ontologie inhoudelijk voldoende, consistent en bruikbaar zijn.

Daarnaast onderzoekt SkillLab of de toepassing van CompetentNL een verbetering of verslechtering is ten opzichte van de classificaties (ISCO/ESCO, SOC/O*NET, BIZ en de eigen taxonomie van SkillLab) die ze momenteel in hun vaardigheidsoriëntatietool gebruiken. Het gaat hierbij zowel om de inhoud van als de technische toegang tot de data.

Mogelijk doet SkillLab in de eindfase van de pilots kleine gebruikerstesten met de SkillLab vaardigheidsoriëntatietool, waarbij data van CompetentNL worden gebruikt. Dit hangt af van het succes waarmee CompetentNL geïntegreerd kan worden in de tool


Terug naar overzicht pilotpartijen