SkillLab

SkillLab ontwikkelt (mobiele) applicaties voor arbeidsmarktintermediairs (gemeenten, arbeidsdiensten, loopbaanadviseurs) op basis van diverse skills-taxonomieën . Hiermee wil SkillLab een eerlijke arbeidsmarkt creëren waarin scholieren, studenten, werkzoekenden en werkenden passende banen en opleidingen kunnen vinden op basis van hun skills-profiel.

"Powered met CompetentNL kunnen de gebruikers van SkillLab een scherper skillsprofiel maken en zo nog beter zoeken en matchen met Nederlandse opleidingen, trainingen en vacatures."

- Ludger Weller, SkillLab 
 

SkillLab kijkt niet alleen naar formele vaardigheden, maar ook naar vaardigheden die breed zijn opgedaan en positioneert zich hiermee als toolbouwer die doelgroepen als migranten, herintreders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan ondersteunen bij hun oriëntatie op passend werk. In de Skill-assessment kijkt SkillLab niet alleen naar formele vaardigheden die vastgelegd zijn in diploma’s of andere bewijzen, maar ook breder naar vaardigheden die mensen op allerlei plekken (op het werk en thuis) opdoen. Met ESCO als taxonomie kan SkillLab 29 talen ondersteunen.

Wat deed SkillLab in de pilot?

Tijdens de pilot heeft SkillLab onderzocht of CompetentNL bruikbaar is voor hun toepassingen en tooling. SkillLab is nagegaan of de definities, attributen en relaties in CompetentNL inhoudelijk voldoende, consistent en bruikbaar zijn. Daarnaast heeft SkillLab onderzocht of de toepassing van CompetentNL een verbetering of verslechtering is ten opzichte van de bestaande classificaties (ISCO/ESCO, SOC/O*NET, BIZ) en de eigen SkillLab-taxonomie die ze momenteel in hun vaardigheidsoriëntatietool gebruiken. Het gaat hierbij zowel om de inhoud van CompetentNL als de technische toegang tot de data. SkillLab heeft de integratie van data in de applicatie getest op een deels handmatige basis, zonder commercieel gebruik. Dit omvat het testen van de API en het gedrag van de aanbevelingsmodule op basis van de vaardigheden en beroepen van een cliënt.


Terug naar overzicht pilotpartijen