Stichting Volandis

Volandis is een kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid, geïnitieerd door de sociale partners in de bouw en infra. Volandis heeft samen met de HAN en TNO het Digitaal Skills Paspoort (DSP) ontwikkeld. Hierin kunnen zowel werkgevers als werknemers zien welke skills ze in huis hebben en welke verder ontwikkeld kunnen worden. Bijvoorbeeld door stappen te zetten binnen het bedrijf of door het volgen opleidingen. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met een Roadmap en een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

"Wij geloven in een andere manier van kijken naar werk, leren en ontwikkelen. De pilot van CompetentNL draagt bij aan dit nieuwe perspectief op de arbeidsmarkt."

- Claudia Klarenbeek, Volandis

Wat doet Volandis in de pilots?

Voor het Digitaal Skills Paspoort heeft Volandis de benodigde skills in kaart gebracht door een combinatie van data uit vacatures, functiebeschrijvingen en kwalificaties uit de bouw en infra. Deze skills worden gebruikt om functiebeschrijvingen op te stellen. Deze bestaan uit:   

 • Taken uit de vacatures    
 • Taken uit functiebeschrijvingen uit het functiehuis met de koppeling aan skills   
 • Werkprocessen met de achterliggende informatie vanuit de mbo-kwalificaties    

Volandis wil onderzoeken of de data van CompetentNL bijdragen aan het uniformer formuleren van functiebeschrijvingen en het gerichter kunnen werven en matchen.  

Hoe gaat Volandis dat doen?

Volandis gaat de data van CompetentNL vergelijken met de functiebeschrijvingen van Volandis voor de volgende drie beroepen:   

 • Betonboorder   
 • Betonreperateur    
 • Monteur gas/ water (optioneel)   

Daarbij staan de volgende drie vragen centraal:

 • In hoeverre komen de beroepsomschrijvingen van CompetentNL overeen met de functiebeschrijvingen die Volandis tot op heden heeft uitgewerkt?
 • Hoe bruikbaar zijn de beroepsomschrijvingen van de beroepen en de kwalificaties? 
 • In hoeverre komen de taken die Volandis gebruikt in hun methodiek overeen met de taken die relateren aan de referentieberoepen in CompetentNL?    

Ook gaat Volandis onderzoeken in hoeverre de skills in CompetentNL gebruikt kunnen worden om de functieomschrijvingen (vanuit het bedrijf) van de bouwsector te verrijken. De hypothese is dat de skillsdata in CompetentNL de overstapmogelijkheden naar deze beroepen inzichtelijk maken voor werkenden van buiten de sector.

In de pilot wordt een gevarieerde set van soft en hard skills gerelateerd aan de drie bovengenoemde beroepen. De volgende vragen staan hierin centraal:  

 • In hoeverre kunnen de beroepsvaardigheden van CompetentNL gebruikt worden om de hard skills van de functiebeschrijvingen (samengesteld vanuit het bedrijf en rekening houdend met het functiehuis) inzichtelijk te maken?     
 • In hoeverre kunnen de soft skills van CompetentNL gebruikt worden om de functiebeschrijvingen (samengesteld vanuit het bedrijf en rekening houden met het functiehuis) te verrijken?    
 • Hoe verhouden de skillsbeschrijvingen in CompetentNL zich tot de SHL-skills die Volandis momenteel gebruikt? Welke extra inzichten levert CompetentNL op t.o.v. SHL? Wat zijn tekortkomingen van CompetentNL t.o.v. SHL?      
 • In hoeverre kunnen de kennisgebieden van CompetentNL gebruikt worden in de functieomschrijvingen (als het bedrijf deze gaat samenstellen)? De huidige set van functieomschrijvingen komt uit het functiehuis en zal niet aangepast worden. In hoeverre leveren deze extra informatie op?    

Na dit onderzoek legt Volandis de data van CompetentNL voor aan een of meer HR-medewerkers in de Bouw en Infra. 


Terug naar overzicht pilotpartijen