Jobdigger

Jobdigger test als pilotpartij data om de bruikbaarheid van CompetentNL te toetsen in de praktijk. In deze video vertelt Tim Hartendorp hoe en waarom zij dat doen. Jobdigger is een leverancier van arbeidsmarktdata. Als pilotpartner voor CompetentNL dragen zij bij aan de ontwikkeling van deze nationale skillstaal door te onderzoeken hoe CompetentNL geïntegreerd kan worden in hun data en hiervoor van meerwaarde kan zijn. Ook geven zij feedback en tips voor de doorontwikkeling van dit informatiefundament voor skillsgericht werken en opleiden.

*Muziek speelt* 

Logo CompetentNL verschijnt in beeld. 

Beeldtekst: Jobdigger is dataleverancier en geeft inzicht in de arbeidsmarkt door het verzamelen van vacaturedata. 

Tim Hartendorp MSc. – Data Analist/Consultant Jobdigger: 
Bij Jobdigger verzamelen we vacaturedata op het internet. Die data die gebruiken we bijvoorbeeld om te kijken wat voor organisaties een vacature plaatsen, waar die vacatures zitten. We gebruiken daarvoor zowel historische als actuele vacaturedata en daarmee kunnen we iets zeggen over de arbeidsmarkt. 

*Muziek speelt* 

Tim Hartendorp MSc. – Data Analist/Consultant Jobdigger: 
We doen mee aan de pilot van CompetentNL omdat skills een waardevolle bijdrage leveren aan het verfijnen van onze vacaturedata en daar dragen we graag aan bij. We hebben een aantal visuele uitwerkingen gemaakt om te kijken hoe we skillsdata zouden kunnen toepassen binnen onze producten. In zo'n toepassing is het bijvoorbeeld mogelijk om twee profielen met elkaar te vergelijken en te kijken wat de verschillen in skills daartussen zijn. Dit kan mogelijkheden bieden voor recruiters om aan andere profielen te denken om een vacature in te vullen. Maar het kan bijvoorbeeld ook worden ingezet voor loopbaanbegeleiding om toch die ene persoon te vinden die past binnen die vacature. Voor ons zijn met name de visuele uitwerkingen voor recruiters interessant. Ze kunnen daarbij zien welke skills nodig zijn om een vacature in te vullen, welke skills er eventueel bijgeschoold kunnen worden, en worden daarmee geprikkeld om breder te kijken dan alleen naar een functietitel. Denk bijvoorbeeld aan het profiel voor een verpleegkundig specialist GGZ in vergelijking met het profiel voor een psychiatrisch verpleegkundige. Je ziet dat die veel overlappende skills hebben. Verder kunnen we op basis van onze data iets zeggen over waar deze profielen veel gezocht worden. We kunnen iets zeggen over wat de waarde van deze skills zijn, de salarisverwachtingen die daarbij horen. Daarmee kun je ook kijken: hoe kunnen we bijvoorbeeld een psychiatrisch verpleegkundige omscholen tot een psychiatrisch verpleegkundige GGZ en wat is daarvoor nodig? 

*Muziek speelt* 

Tim Hartendorp MSc. – Data Analist/Consultant Jobdigger: 
Een andere toepassing van skills is bijvoorbeeld het uitsluiten van skills. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand geen fysiek werk meer kan doen, en hiermee kunnen we alleen maar gericht vacatures aanbieden die wel aansluiten bij iets wat iemand wel kan en niet bij wat iemand niet kan. De visualisaties zijn met name gemaakt om de fantasie te prikkelen. CompetentNL is op dit moment nog steeds in ontwikkeling, maar wij denken wel dat als de data up-to-date is, dat er enorm veel potentie is. Daar dragen we als Jobdigger zijnde ook graag aan bij.

*Muziek speelt tot einde video* 

Beeldtekst: CompetentNL wordt in opdracht van de ministeries OCW en SZW ontwikkeld door CBS, SBB, TNO en UWV. 

Logo CompetentNL verschijnt in beeld. 

Beeldtekst: www.competentnl.nl.