Over CompetentNL

CompetentNL is een landelijke standaard voor het beschrijven van skills. We koppelen skills aan beschrijvingen van beroepen en aan de certificeerbare eenheden in het middelbaar beroepsonderwijs. Andere partijen ontwikkelen de toepassingen die aansluiten op CompetentNL.

CompetentNL beschrijft skills zo precies mogelijk. Dat is nodig voor het maken van goede omschrijvingen van skills in vacatures, profielen, opleidingen en cursussen. Daarmee helpen we werkgevers, werkenden, werkzoekenden, bemiddelaars en professionals op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Arbeidsmarkt en onderwijs

CompetentNL koppelt skills aan beschrijvingen van beroepen op de arbeidsmarkt en aan de certificeerbare eenheden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook andere onderwijssectoren kunnen deze standaard straks gebruiken. Alle belanghebbenden op de arbeidsmarkt en in het onderwijs kunnen in de toekomst aansluiten op CompetentNL.

Toepassingen

Andere partijen ontwikkelen de toepassingen en (hulp)middelen die op CompetentNL aansluiten en er gebruik van maken. Dit zijn zowel overheden en publieke partijen als zakelijke partijen. Onder wie de partijen die tot en met 2025 werken aan de ontwikkeling van CompetentNL. Hoe CompetentNL uiteindelijk in de praktijk wordt gebruikt, is aan de afnemers van skillsdata uit CompetentNL.

Leeroverzicht

Onderdeel van het programma ‘Leeroverzicht en Skills’ is de doorontwikkeling van het platform Leeroverzicht. Hierin wordt onder andere ingezet op het uitbreiden van functionaliteit en informatie door gebruik te maken van de skillsinformatie uit CompetentNL. Het Leeroverzicht is daarom formeel gepositioneerd als één van de eerste afnemers (launching partners) van CompetentNL en zal ook worden betrokken bij het ontwikkelen en beheren daarvan.

Video

CompetentNL is het fundament onder een arbeidsmarkt die gericht is op skills.

Bekijk de video over CompetentNL
CompetentNL (skills) - YouTube