Over CompetentNL

CompetentNL is een landelijke standaard voor het beschrijven van skills. We koppelen skills aan beschrijvingen van beroepen en aan de certificeerbare eenheden in het middelbaar beroepsonderwijs. Andere partijen ontwikkelen de toepassingen die aansluiten op CompetentNL.

CompetentNL beschrijft skills zo precies mogelijk. Dat is nodig voor het maken van goede skills-omschrijvingen in vacatures, profielen, opleidingen en cursussen. Daarmee helpen we werkgevers, werkenden, werkzoekenden, bemiddelaars en professionals op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Arbeidsmarkt en onderwijs

CompetentNL koppelt skills aan beschrijvingen van beroepen op de arbeidsmarkt en aan de certificeerbare eenheden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook andere onderwijssectoren kunnen deze standaard straks gebruiken. Alle belanghebbenden op de arbeidsmarkt en in het onderwijs kunnen in de toekomst aansluiten op CompetentNL.

Toepassingen

Andere partijen ontwikkelen de toepassingen en (hulp)middelen die op CompetentNL aansluiten en er gebruik van maken. Dit zijn zowel overheden en publieke partijen als zakelijke partijen. Onder wie ook de partijen die CompetentNL tot 2025 ontwikkelen. Hoe CompetentNL uiteindelijk in de praktijk gebruikt zal worden, is aan de afnemers van skillsdata uit CompetentNL.

Leeroverzicht

Onderdeel van het programma ‘Leeroverzicht en Skills’ is de doorontwikkeling van het platform Leeroverzicht. Hierin wordt o.a. ingezet op uitbreiding van functionaliteit en informatie door gebruik te maken van de skillsinformatie uit CompetentNL. Het Leeroverzicht is daarom formeel gepositioneerd als één van de eerste afnemers (launching partners) van CompetentNL en zal ook betrokken worden bij de ontwikkeling en het beheer daarvan.  

Video

CompetentNL is het fundament onder een arbeidsmarkt die gericht is op skills.

Bekijk de video over CompetentNL
CompetentNL (skills) - YouTube