Wie werken aan CompetentNL?

De Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen (UWV), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken samen aan de ontwikkeling van CompetentNL.

Zij doen dit in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Taken en expertise

SBB ontwikkelt en beheert de kwalificatiestructuur voor alle mbo-kwalificaties en heeft kennis van de onderwijssector en de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

UWV kent de arbeidsmarkt en heeft een belangrijke rol op het gebied van participatie, re-integratie, bemiddeling en de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. UWV heeft veel kennis over en ervaring met het beschrijven van beroepen.

CBS is gespecialiseerd in cijfermatige informatie over de arbeidsmarkt. Ook levert CBS veel technologische kennis en ervaring over het herkennen van skills met hybride AI: de combinatie van artificiële intelligentie en menselijke kennis en ervaring.

TNO onderzoekt de arbeidsmarkt. Hiervoor maakt zij geregeld gebruik van AI. Ook let TNO erop dat de beschrijvingen van de skills zo neutraal mogelijk zijn.

Financiering

De ontwikkeling van CompetentNL gebeurt vanuit het programma Vaardig met Vaardigheden, onderdeel van het Nationaal Groeifonds investeringsvoorstel Leeroverzicht en Skills. 

Het ministerie van SZW zorgt voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen aan UWV, CBS en TNO. Financiering van SBB verloopt via het ministerie van OCW.