Waarom CompetentNL?

De arbeidsmarkt verandert snel en de inhoud van ons werk wordt anders. We wisselen vaker van baan en werken tot op oudere leeftijd door. De diploma’s en cv’s zoals we die kennen laten daardoor niet altijd meer goed zien wat iemand precies kan, of voor welk werk iemand geschikt is.

Op de ideale arbeidsmarkt zit de juiste persoon op de juiste plek. In de praktijk is die perfecte ‘match’ er vaak niet. Werkgevers en werkzoekenden kijken nog te vaak naar opleiding en werkervaring en te weinig naar de skills die iemand heeft of kan ontwikkelen.

Het is daarom nodig de arbeidsmarkt en het (beroeps)onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Alleen dan vindt iedereen écht zijn plek op de arbeidsmarkt.

Eén verbindende skillstaal

Inzicht in skills zorgt voor de best mogelijke kansen voor werkenden en werkzoekenden om zich doelgericht te blijven ontwikkelen. Zo kunnen zij meebewegen met de steeds veranderende arbeidsmarkt. Inzetten op duurzame inzetbaarheid is voor zowel werknemers als werkgevers een must.

Hiervoor is het van groot belang om de waarde van skills juist en betrouwbaar te kunnen uitdrukken. Gedetailleerder kijken naar wat mensen al kunnen en welke ontwikkelmogelijkheden zij hebben, eventueel met gerichte scholing, biedt daarbij veel kansen.

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vinden het belangrijk dat er zo’n gedeelde taal komt. Eén herkenbare en betrouwbare standaard om skills bij alle beroepen en opleidingen te beschrijven.

CompetentNL biedt partijen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt informatie op maat over (deel)opleidingen of cursussen waarmee mensen de juiste, nog ontbrekende skills kunnen leren, die nodig zijn voor hun ontwikkeling of de stap naar (ander) werk.

Daarom werken we aan een open, gedeelde skillstaal die de arbeidsmarkt en het (beroeps)onderwijs verbindt: CompetentNL