Skills op praktijkdag Programmaraad

Aandacht voor skills was er ook op de Leerwerkfestival Praktijkdag van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt op 22 juni jl. Er werd gesproken over een skillsgerichte arbeidsmarkt en de website Leeroverzicht.nl. 

Bij de inspiratiesessie 'Skills zichtbaar maken en waarderen' ging het over het skillspaspoort. Welke zijn er al en wat is nodig om betrouwbare en betekenisvolle informatie in zo’n paspoort terecht te laten komen? 
 
Kijk de presentaties terug op samenvoordeklant.nl