43 aanmeldingen voor de pilots. Selectie begin september bekend.

Meer dan 40 (samenwerkende) partijen schreven zich in voor de pilotfase van CompetentNL. Een overzicht van de voor de pilots geselecteerde partijen wordt begin september op deze website gepubliceerd.

In 2023 en 2024 testen we (delen van) CompetentNL in een aantal pilots. Partijen die op deze manier willen meewerken aan de doorontwikkeling van CompetentNL konden zich hiervoor tot en met 18 augustus aanmelden.

Bij de selectie van pilotpartijen kijken we naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de doelgroepen van CompetentNL. Dit zijn gemeenten, toolbouwers en dataleveranciers, branches en bedrijfsleven, het onderwijs en arbeidsbemiddelaars. 

Doelen van de pilots

De pilots moeten inzicht geven in de bruikbaarheid, volledigheid en mogelijke tekortkomingen van de data en de toegang hiertoe voor toekomstige toepassingen van CompetentNL. Ook testen afnemers in de pilots wat de meerwaarde van CompetentNL is voor hen en de eindgebruikers van hun toepassingen. 

Meedoen aan de feedbackgroep

Bij de pilots werken we met een feedbackgroep, samengesteld uit partijen die buiten de pilots inhoudelijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van CompetentNL. Voor deze feedbackgroep hebben zich 20 partijen aangemeld.

Ook partijen die zich hebben aangemeld voor de pilots, maar waarvoor geen pilotplaats beschikbaar is, zijn van harte uitgenodigd om bij te dragen aan CompetentNL door deel te nemen aan de feedbackgroep.