Leeroverzicht test data CompetentNL

Ook Leeroverzicht, de website met het overzicht van opleidingen in Nederland, gaat aan de slag met de skillsdata van CompetentNL. Dat doen ze in twee pilots.

  • Een pilot met formele opleidingen. Hiervoor maakt Leeroverzicht gebruik van CompetentNL, dat skills zichtbaar maakt in mbo-opleidingen op basis van de kwalificatiestructuur. Deze skills kunnen dan op Leeroverzicht worden gebruikt om een passende opleiding te vinden. DUO is betrokken om te beoordelen of de skills in RIO kunnen worden vastgelegd en in de open data worden ontsloten. Ook kijkt Leeroverzicht samen met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland of en hoe CompetentNL toepasbaar is voor het hoger onderwijs.
  • Een pilot met non-formele opleidingen (cursussen en trainingen, deelopleidingen en praktijkopleidingen). Hiervoor werkt Leeroverzicht samen met de Salta Group en ROVC, EDU-DEX en DUO. Doel is om te onderzoeken wat Leeroverzicht aan functionaliteiten kan bieden met de aan opleidingen toegevoegde skills, en waar gebruikers precies behoefte aan hebben. In de keten wordt onderzocht of de wijze waarop skills door CompetenNL zijn opgebouwd en beschikbaar worden gesteld, en de wijze waarop skills aan opleidingen kunnen worden toegevoegd, bruikbaar zijn voor Leeroverzicht om de gewenste functionaliteit te bieden.

Bekijk Leeroverzicht