Werken aan CompetentNL: het datateam

“Door verwante skills in arbeidsmarkt en onderwijs op dezelfde manier te beschrijven, krijg je beter inzicht in passende bijscholingsmogelijkheden op basis van skills.” Jeroen Bovenlander (UWV) en Brigitte Barendse (SBB) maken deel uit van het datateam van CompetentNL. Zij vertellen hoe skills in beroepen en in de mbo-kwalificatiestructuur worden uitgewerkt.

Brigitte Barendse werkt als onderwijskundig expert in het skillsteam bij SBB. Jeroen Bovenlander is beroepen- en opleidingenanalist bij UWV. Zij werken samen in het datateam, dat onder andere verantwoordelijk is om de reacties van de pilotpartijen en feedbackgroep mee te nemen in de ontwikkeling van CompetentNL “We horen graag de reacties over de bruikbaarheid en proberen natuurlijk zoveel mogelijk wensen en behoeften op datagebied nog tijdens de pilot toe te voegen.”

Meebewegen

"De arbeidsmarkt is continu in beweging. en we blijven de data van de arbeidsmarkt en het onderwijs in CompetentNL daarop aanpassen”, vertelt Brigitte. “In CompetentNL zitten straks niet alleen heel veel skills, maar ook alle beroepen van Nederland op verschillende hiërarchische niveaus. We verzamelen ook synoniemen voor beroepen en skills (met hulp van hybride AI). Dat zorgt ervoor dat we bij de livegang straks al veel van ieders eigen taal aankunnen.”

foto Brigitte Barendse
Beeld: ©CompetentNL
Brigitte Barendse, onderwijskundig expert in het skillsteam bij SBB

Voorloper: dashboard Skills

Jeroen was eerder betrokken bij de ontwikkeling van het dashboard Skills. “Daar zijn we in 2022 met SBB mee gestart. Het is een eerste toepassing van skillsdata uit CompetentNL, waar we nog steeds aan samenwerken.”
"Dankzij de ervaring met het Dashboard Skills kunnen we de data van beroepen en opleidingen steeds beter verbinden”, vult Brigitte aan. “We kunnen nu gezamenlijk skills verder definiëren en, als de arbeidsmarkt verandert, eventueel herdefiniëren.”

foto Jeroen Bovenlander
Beeld: ©CompetentNL
Jeroen Bovenlander, beroepen- en opleidingenanalist bij UWV

480.000 beslissingen

De dataset van CompetentNL bevat op dit moment meer dan 3.200 meest voorkomende beroepen. En dat aantal is groeiende. Er komt heel wat kijken bij zo’n gezamenlijke dataset. Jeroen schetst wat er allemaal is gedaan: “Eerst hebben we verschillende skillssoorten uitgewerkt: zo'n 150 hard skills, soft skills en kennisgebieden. Vervolgens zijn alle skills voor alle beroepen gescoord met een 1, 2 of 3, om aan te geven in welke mate die skill nodig is voor een beroep. 1 betekent dan dat de skill niet tot nauwelijks nodig is, 3 betekent dat de skill heel vaak gevraagd wordt in het beroep. We hebben tot nu toe dus al meer dan 3200 x 150 = 480.000 beslissingen genomen. Dat is allemaal door een specialist gedaan en door een collega gecontroleerd. Monnikenwerk dus, wat verklaart waarom CompetentNL behoorlijk veel werk en tijd in beslag neemt.”

Verwante skills eenduidig beschrijven

Ook in de mbo-kwalificatiestructuur worden duizenden skills in kaart gebracht. “De skills die je uit deze kwalificaties kunt halen, zijn soms van een ander niveau dan die van beroepen, ook omdat het mbo niet aansluit bij alle beroepen,” licht Brigitte toe. “We kijken samen naar een overstijgende set die toch zoveel mogelijk 1-op-1 is te linken met de UWV en de SBB-dataset. Deze bovenliggende dataset is onze voorzet voor CompetentNL, waar iedereen mee uit de voeten moet kunnen. Natuurlijk toetsen we deze voorzet en vullen we met partijen aan waar nodig, zodat CompetentNL voor iedereen de standaard kan zijn. CompetentNL bevat straks dus verwante skills in beroepen en kwalificaties, beschreven op dezelfde manier.”

Voorbeeld: één skill in drie kwalificaties

Het vinden van verwante skills tussen beroepen maakt het switchen naar ander werk inzichtelijker. “Door de koppeling van beroepen aan skills en mbo kwalificaties aan skills, wordt duidelijk welke skills nog ontbreken en welk certificaat, praktijkverklaring of diploma nodig is om een goede overstap te maken naar een andere baan of andere sector.” Brigitte geeft een voorbeeld van hoe CompetentNL daarvoor de basis legt: “De helpende Zorg en Welzijn, de adviseur Mobiliteitsbranche en de touringcarchauffeur vereisen alle drie een soortgelijke skill: administratie afhandelen. Dit is een verwante skill in drie kwalificaties en die wordt dan ook zo gelabeld binnen CompetentNL. ”

In onderstaande afbeelding is de verwante skill ‘administratie afhandelen’ met een blauw stipje aangeduid.

Voorbeelden in drie verschillende beroepen van de skill Administratie afhandelen

Naar de markt

“Ik denk dat we misschien wel nooit tevreden zijn”, grapt Brigitte. “Want ook al is er na de pilotfase een goede eerste versie voor de markt, de ontwikkeling gaat door. En daarnaast gaan we natuurlijk ook de bevindingen en wensen van het hoger, non formeel en voortgezet onderwijs samen met hen verkennen.”

Jeroen ziet de eerste versie voor de markt als een mooie mijlpaal. “Het zou fantastisch zijn als er daarna succesvolle toepassingen komen die gebruikmaken van CompetentNL en zo van waarde zijn voor de eindgebruikers.”

Want zowel Brigitte als Jeroen doen dit uiteindelijk voor al die arbeidsmarktadviseurs, opleiders, werkgevers, werkzoekenden en werkenden, die straks met behulp van CompetentNL op basis van skills nog betere matches kunnen maken en relevant kunnen blijven door bij- en omscholing.”