Werken aan CompetentNL: de pilotbegeleider

Wouter Korteling is datascientist bij TNO. Hij begeleidt een aantal pilotpartijen bij het testen van de data van CompetentNL. “In overleg bepalen we wat de pilotpartijen onderzoeken, bijvoorbeeld het testen van CompetentNL in bepaalde AI applicaties of het vergelijken van CompetentNL met externe standaarden. Het is mijn taak om de activiteiten zo vorm te geven dat we de meest bruikbare feedback ophalen.”

Wouter deelt de inzichten uit de pilots met de ontwikkelaars van CompetentNL. Vervolgens bepaalt een team van modelerings-, arbeidsmarkt- en onderwijsexperts van TNO, SBB, UWV en CBS wat de prioriteiten zijn in de doorontwikkeling.

Wouter Korteling, datascientist bij TNO
Beeld: ©CompetentNL
Datascientist Wouter Korteling van TNO begeleidt een aantal pilots van CompetentNL.

Feedback ophalen en verwerken

“Er zijn al veel data in CompetentNL opgenomen over de relaties tussen beroepen, skills en opleidingen. Maar we hebben marktpartijen nodig om te onderzoeken hoe bruikbaar die in de praktijk echt zijn. Met hen halen we in de pilots feedback op over de data. Over de bruikbaarheid en over welke aanpassingen en uitbreidingen het meest nuttig zijn om CompetentNL door te ontwikkelen. We werken in sprints van zes weken. De tussentijdse bevindingen kunnen we meenemen in de doorontwikkeling. We werken dus voortdurend aan de verbetering van CompetentNL op basis van de feedback van de pilotpartijen.”

"Mist er informatie waarmee de toepasbaarheid vergroot kan worden?"

Kloppen de data en hoe is het taalniveau?

“In de pilots wordt CompetentNL gebruikt in concrete toepassingen, zoals interactieve dashboards voor werkzoekenden. Daaruit komen verbetersuggesties,” vertelt Wouter. Hij noemt er een paar voorbeelden: “Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de data: kloppen de data en zijn ze volledig? Het kan voorkomen dat er incorrecte relaties bestaan tussen skills en beroepen, of dat er relaties ontbreken. Ook testen de pilots of de informatie in CompetentNL voldoende is. Mist er informatie waarmee de toepasbaarheid vergroot kan worden? Een andere vraag is of het gebruikte taalniveau van CompetentNL geschikt is voor toepassingen waarbij de eindgebruiker een minder ontwikkelde taalbeheersing heeft, bijvoorbeeld voor toepassingen gericht op laaggeschoold werk.“

Uitdagende klus

Het is nog best een uitdaging om de pilots zo in te richten dat ze de meest bruikbare informatie opleveren voor de doorontwikkeling van CompetentNL. “Het kan verleidelijk zijn om heel diep in één applicatie of vraagstuk te duiken. Maar als de voornaamste inzichten over de bruikbaarheid van CompetentNL voor een vraagstuk al boven tafel zijn gehaald, is het beter de focus te verleggen naar een andere toepassing of een andere vraag. Ook is het een uitdaging om de bevindingen uit de verschillende pilots te integreren tot een totaalplaatje. Wat komt er uit de verschillende pilots en wat is het belangrijkste voor ons om op te focussen in de doorontwikkeling? Dat is best een uitdagende klus.”

"Het is een uitdaging om de bevindingen uit de verschillende pilots te integreren tot een totaalplaatje."

Evaluatie van de pilots

Meteen na afloop van de pilots, in mei 2024, schrijven Wouter en zijn collega’s een rapport over de bevindingen en resultaten. Hierin beschrijven ze de feedback uit de pilots, hoe deze feedback tussentijds is verwerkt en welke mogelijkheden ze zien voor toekomstige verbetering van CompetentNL.