Webinar: terugkijklink en kort verslag

Heeft u het webinar CompetentNL: een gemeenschappelijke skillstaal voor arbeidsmarkt en onderwijs gemist? Geen probleem, u kunt het nu terugkijken.

Klik hier voor de terugkijklink

Inhoud webinar

Hoe staat het met de ontwikkeling van CompetentNL? Wat is CompetentNL wel, en wat niet? Hoe draagt CompetentNL bij aan een skillsgerichte arbeidsmarkt en onderwijs? Wat zijn de behoeften van de markt en het mbo? Sluiten ook andere onderwijssectoren aan? En wat gebeurt er in de pilots? 

Dit alles en meer kwam aan bod tijdens het gratis interactieve webinar CompetentNL: een gemeenschappelijke skillstaal voor arbeidsmarkt en onderwijs op 7 december jl.

We spraken met inhoudsdeskundigen en ontwikkelaars. Ook maakten we kennis met twee pilotpartijen: ROC Nijmegen en Passport for Work. De presentatie was in handen van Jomark Kool.  

Kort verslag

In de introductie benadrukte Bart van Liempd, beleidsmedewerker Leven Lang Ontwikkelen bij het Ministerie van OCW, de noodzaak van een gemeenschappelijke skillstaal. Vervolgens ging webinarhost Jomark Kool met Yvonne Vogelenzang, projectleider pilots bij SBB en Joost van Genabeek, projectleider pilots bij TNO, in gesprek over de skillstransitie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs en over wat CompetentNL wel en niet is.  

Hybride AI 

Ook gaf het webinar meer duidelijkheid over hybride AI. Waar staat ‘hybride’ voor? Dit werd in een filmpje uitgelegd door statistisch onderzoeker Lars Burgerjon van het CBS. Michel Peters, programmamanager skills & CompetentNL bij UWV, lichtte duidelijk toe waarom het nodig is om nú te investeren in AI en zo voorbereid te zijn op de veranderingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. 

Chat en poll 

De deelnemers waren zeer actief in de chat. Uit hun vragen werd duidelijk dat het belang van skillsgericht denken erkend wordt en ook steeds vaker in het werk wordt toegepast.  

Pilotpartijen 

Tijdens het webinar vertelen de pilotbegeleiders kort wat de diverse pilotpartijen onderzoeken. ROC Nijmegen en Passport for Work lichtten in korte filmpjes voor hun eigen bijdrage toe. Deze filmpjes kun je via het webinar hier terugkijken. 

Verdere ontwikkeling naar één gemeenschappelijke skillstaal voor Nederland   

Na de duidelijke uiteenzetting over de skillsgerichte aanpak, hybride AI en de stand van zaken met betrekking tot de pilots was er nog even kort aandacht voor de vervolgstappen in de ontwikkeling van CompetentNL. Tot medio 2024 staat het testen met hulp van de pilotpartijen en feedbackgroep centraal. De eerste basisversie is naar verwachting eind 2024 gereed.    

Vragen en inbreng

Tijdens het webinar was ruimte voor uw vragen en inbreng. Deze worden verzameld en toegevoegd aan de Veelgestelde vragen.