Werken aan CompetentNL – de data-architect

Deze keer een kijkje in de keuken over het ontwikkelen van de data-architectuur. Rijk Rijkse is data-architect bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hij vertelt over zijn werk voor CompetentNL: "De infrastructuur rondom CompetentNL is complex. Alles in de keten moet werken én kloppen."

Voor CompetentNL koppelen we skills voor beroepen aan skills in de mbo-kwalificatiestructuur. Wanneer je beroepen en kwalificaties meer gedetailleerd beschrijft - op het niveau van kennis, kwaliteiten en vaardigheden -, zie je sneller waar verwantschap zit. Dat maakt het al dan niet noodgedwongen switchen van baan gemakkelijker, omdat je ziet waar kansen liggen en waar je snel inzetbaar bent. Een belangrijke standaard voor een leven lang ontwikkelen.

Rijk Rijkse, data-architect van CompetentNL.

Allereerst: wat doe je als data-architect en wat is architectuur?

 “Het gaat erom dat de informatie consistent en op de goede manier is georganiseerd, dat iedereen over dezelfde informatie beschikt en dat nieuwe informatie op een logische manier daaraan gekoppeld kan worden, zonder dat we allemaal losse brokjes hebben zonder samenhang.”

Over wat voor informatie gaat het bij skills?

“Eén van de wettelijke taken van SBB is het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur. Dagelijks komen aanvragen binnen voor een wijziging of een toevoeging van een onderdeel van de kwalificatiestructuur. Dit kunnen verschillende onderdelen zijn, zoals keuzedelen, cross-overs, mbo-certificaten of kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om een diploma te behalen.

Bij SBB zijn alle skills voor relevante beroepen als het ware ‘verborgen’ aanwezig in de mbo-kwalificatiestructuur. Kwalificatiedossiers en andere onderdelen zijn rijk aan informatie, maar die is vooral tekstueel weergegeven. Voor het koppelen van beide soorten skills (die voor relevante beroepen en die in de kwalificatiestructuur) zijn in de data gestandaardiseerde elementen nodig, die herbruikbaar zijn in verschillende contexten.”

“Voor het koppelen van beide soorten skills zijn in de data gestandaardiseerde elementen nodig, die herbruikbaar zijn in verschillende contexten.”

Waarom is de architectuur rondom CompetentNL een uitdaging?

“Bij het aansluiten van de kwalificatiestructuur aan CompetentNL is het van belang dat dit op een consistente manier gebeurt en ook gebaseerd is op een juist detailniveau. Als je een skill rechtstreeks aan een kwalificatie hangt en de kwalificatie wijzigt, dan moet die koppeling in zijn geheel gecontroleerd worden. Het is daarom beter om bijvoorbeeld te koppelen op werkprocessen. Zolang die gelijk blijven, zal de koppeling ook actueel blijven.

Daarnaast is ook de infrastructuur rondom CompetentNL complex. Vanuit de database van de kwalificatiestructuur, met de daaraan gekoppelde skills-informatie uit beroepen, via het dataplatform van SBB tot aan CompetentNL toe: alles in de keten moet werken én kloppen. Zodat uiteindelijk skills gekoppeld zijn aan alle beroepen en alle mbo-(deel)opleidingen, certificaten en praktijkverklaringen in Nederland.

Ik vind het een fantastisch mooie uitdaging om hier samen met UWV, TNO en CBS de komende tijd verder aan te werken en dit voor elkaar te krijgen.”