“Maak taken en skills leidend”

Stichting Matching en Carrière Tool is één van de pilotpartijen die de afgelopen maanden de data, structuur en toegankelijkheid van CompetentNL hebben getest. "Maak taken en skills leidend", vindt projectleider Herman Miedema van dit-WERKt, onderdeel van het pilotconsortium Stichting Matching en Carrière Tool. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Herman Miedema van dit-WERKt.

In hoeverre voldoet de verzamelde skillsinformatie aan de behoeften van potentiële afnemers?

“Er zitten heel veel elementen in die van toegevoegde waarde zijn en aan de behoefte voldoen. Wat wij specifiek met de Matching en Carrière Tool doen, is mensen helpen om werk te vinden dat bij hun skills past. Met de data van CompetentNL krijgen ze inzicht in welk skillsprofiel nodig is om bepaald werk goed te kunnen doen. Tegelijkertijd zien ze ook waar ze ontbrekende skills kunnen leren. Dat zit niet in andere skillstalen zoals ESCO of O*NET, maar is uniek voor CompetentNL.”

Welke modellering van het datamodel voor CompetentNL ondersteunt het beste de behoeften van potentiële afnemers?

“De snel veranderende arbeidsmarkt leidt ertoe dat bepaalde beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen opkomen en vooral dat bestaande beroepen veranderen. Binnen veel beroepen veranderen taken of worden deze anders uitgevoerd. Deze veranderingen zijn precies vast te leggen door de taken van een beroep te beschrijven.

In de praktijk blijkt het lastig om aan te geven in hoeverre voor de veranderende beroepen andere skills nodig zijn. Meestal wordt er een gemiddelde uitspraak gedaan bij het indelen van beroepen naar skills.

Door helder te maken welke skills nodig zijn voor het uitvoeren van taken, verkrijgen we een preciezer inzicht in de verandering van beroepen en in de veranderende vraag naar skills. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om functies aan te passen (job carving) aan de beschikbare skills van mensen binnen een bedrijf of regio. Bij het matchen worden de skills van iemand gerelateerd aan werk. Door taken uit te werken in skills kunnen mensen op taken worden gematched in plaats van op beroepen. Skills boven beroepen dus. Vrijer reizen tussen sectoren van de arbeidsmarkt wordt gemakkelijker.”

Voldoet de voorziene technische toegang tot CompetentNL aan de wensen van potentiële afnemers?

“De toegang komt straks bij voorkeur tot stand met een API. We zouden graag willen zien dat vacatureteksten door werkgevers of HR-professionals skills-based worden opgesteld of gemaakt. Wat veel zal toevoegen is het machine-readable weergeven van de data. Het helpt als elke skill met een url verwijst naar CompetentNL op zo’n manier dat een computer de definitie van de skills kan ophalen. Dat zorgt voor een enorme boost in de interoperabiliteit van skills-based matchen.”

Wat betekenen de bevindingen uit de pilots voor de doorontwikkeling van CompetentNL?

“Er is nog best veel werk te doen. Maar er is al goed naar ons geluisterd. Ik denk dat we ook in de doorontwikkeling nog wel wat kunnen betekenen. Maar alles goed uitvoeren, dat kost wel veel tijd.”