'Skills-based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn'

Werkgeversvereniging WZW publiceerde de position paper ‘Skills-based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn’.

WZW is de werkgeversvereniging van ruim 110 zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Met de position paper ‘Skills-based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn’ verschaft WZW inzicht waar de regio staat en hoe zij de skillsbeweging in samenwerking met leden, onderwijs, kennispartners en andere stakeholders richting en invulling geven.

De paper gaat in op de lopende experimenten in de regio, waarin vele partijen samenwerken. Die gaan over:

  • inzicht verkrijgen in de elementen van een skillspaspoort Zorg en Welzijn;
  • het herschrijven en opstellen van vacatures op basis van skills;
  • inzet en evaluatie van skills-based matchingplatforms;
  • gezamenlijk ontwerp en evaluatie van modulair, flexibel (praktijk)onderwijs in relatie tot gesignaleerde (mis)match;
  • ontwikkelen van communicatiestrategie en -middelen om beïnvloeders binnen de eigen organisatie mee te nemen in nut en noodzaak van de skillsbeweging.

Meer weten? Zie WZW Position paper Skills based arbeidsmarkt - WZW