Man middenin klaslokaal kijkt in camera
Beeld: ©iStock

Nieuwsflits: Pilotpartijen bekend

De partijen die in pilots de data van CompetentNL gaan testen zijn bekend. In deze Nieuwsflits leest u er meer over.

Zes partijen geselecteerd

Ruim veertig partijen meldden zich aan om als pilot mee te werken aan de doorontwikkeling van CompetentNL. Een groot aantal daarvan schreef zich in als consortium. Hieruit blijkt dat het belang van werken met één gemeenschappelijke skillstaal breed wordt gedeeld. 

Na een zorgvuldige selectie zijn zes partijen gekozen. Bij de selectie is gekeken naar inhoudelijke kwaliteit, beschikbaarheid tijdens de pilotfase en een evenwichtige vertegenwoordiging van de doelgroepen van CompetentNL (gemeenten, toolbouwers en dataleveranciers, branches en bedrijfsleven, het onderwijs en arbeidsbemiddelaars).  

Overzicht pilotpartijen

De volgende partijen testen de komende periode de bruikbaarheid en toepasbaarheid van skillsdata, specifiek voor de Nederlandse arbeidsmarkt en het onderwijs:  

  1. Jobdigger  B.V. 

  2. Stichting Volandis 

  3. SkillLab

  4. Stichting ROC Nijmegen

  5. Passport for Work (penvoerder Gemeente Eindhoven)

  6. Stichting Matching & Carrière Tool   

Beoogde opbrengsten

De pilots moeten inzicht geven in de bruikbaarheid, volledigheid, toegankelijkheid en mogelijke tekortkomingen van de data in CompetentNL. 

Ook testen afnemers in de pilots de meerwaarde van CompetentNL voor henzelf en voor de eindgebruikers van hun toepassingen. Met elke pilotpartij wordt hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld. Zodra bekend is wat elke partij gaat testen leest u dat op deze website. 

Pilots met Leeroverzicht

Ook ons zusterprogramma Leeroverzicht gaat onderzoeken hoe ze data van CompetentNL kunnen gebruiken in hun systemen. Dit gebeurt in twee pilots: één voor formele (diplomagerichte) opleidingen en één voor non-formele opleidingen, trainingen en cursussen. 

Grote belangstelling voor feedbackgroep

Behalve de pilots zijn er ook partijen die buiten de pilots inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van CompetentNL. Zij doen dat in de feedbackgroep. Bevindingen uit de pilots worden op meerdere momenten in de pilotfase met de feedbackgroep gedeeld.   

Meer dan vijftig partijen hebben belangstelling voor deelname aan de feedbackgroep. Binnenkort vindt er een kick-off bijeenkomst plaats. De aangemelde partijen worden hierover geïnformeerd.  

Meer weten?

Heeft u vragen over de pilots? Neem dan contact op met CompetentNL@tno.nl.