Man middenin klaslokaal kijkt in camera
Beeld: ©iStock

Nieuwsbrief 13 - CompetentNL kan vooral voor specifieke groepen waardevol zijn

Maandag 24 juni jl. hebben de ministeries van SZW, OCW en EZK een officiële ‘go’ gegeven voor de doorontwikkeling van CompetentNL. Dit betekent dat er in 2025 een eerste publieksversie van deze gemeenschappelijke skillstaal voor Nederland beschikbaar komt.

Wij spraken met Wouter van de Sande (OCW) en Titus Heemskerk (SZW). Beiden zijn bij hun ministerie verantwoordelijk voor CompetentNL.

CompetentNL wenst u een fijne zomer toe!

“Belangrijke stap naar een skillsgerichte arbeidsmarkt”

“Als je fijnmaziger kunt werken met skills, dan weet je als individu veel beter welke baan bij je past en welke opleiding je daarvoor nodig hebt”, zegt Wouter van de Sande. Titus Heemskerk vult aan: “Ik geloof dat CompetentNL vooral voor specifieke groepen waardevol kan zijn. Denk aan mensen die geen diploma hebben en van de ene naar de andere ongediplomeerde baan gaan." Lees het hele interview:

“CompetentNL is een belangrijke stap op weg naar een skillsgerichte arbeidsmarkt”

CompetentNL wenst u een fijne zomer toe!

De komende periode werken we door aan de data en modellering van CompetentNL, en aan de infrastructuur voor het ketenportaal. Ook dat weer in nauwe samenwerking met publieke en marktpartijen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Maar voor nu wensen we u een fijne vakantie en mooie zomer toe. Eind augustus zijn we er weer!