Feedbackgroep reageert op bevindingen en relevante vragen

De feedbackgroep bij de pilots van CompetentNL bestaat uit een brede vertegenwoordiging van marktpartijen. Zij buigen zich in drie bijeenkomsten over de (voortgangs)resultaten uit de pilotfase. Ook denken zij mee over de ontwikkeling van CompetentNL.

In december heeft de feedbackgroep met pilotpartijen in een digitale bijeenkomst antwoord gegeven op relevante vraagstukken voor de doelgroepen die zij vertegenwoordigen, zoals:

  • Waar willen toolbouwers en dataleveranciers CompetentNL voor gebruiken?
  • Wie kunnen afnemers en eindgebruikers van CompetentNL zijn binnen Onderwijs en gemeenten?
  • Wat hebben werkgevers nodig om medewerkers te werven, selecteren en in te zetten in de bedrijven op basis van skills?

Feedback gebruiken voor doorontwikkeling

In maart volgt nog een bijeenkomst met de feedbackgroep. De opbrengsten uit deze bijeenkomsten worden meegenomen in de doorontwikkeling van CompetentNL, zodat CompetentNL straks goed aansluit bij de verwachtingen en behoeftes van marktpartijen die deze gemeenschappelijke skillstaal gaan gebruiken.

Lees meer over de feedbackgroep