IT-ontwikkelaars en skills initiatieven

CompetentNL is een uitgebreide beschrijving van de arbeidsmarkt in termen van beroepen en alle onderliggende vaardigheden en kenniscomponenten die voor deze beroepen nodig zijn, gekoppeld aan opleidingen. Dit wordt ook wel een ontologie genoemd.

CompetentNL gebruikt een combinatie van machine learning en menselijke controle om tot die ontologie te komen: hybride AI. CBS ontwikkelt technologie om de gevraagde vaardigheden in vacatureteksten te identificeren. UWV controleert de door het algoritme gesuggereerde vaardigheden en linkt deze aan de juiste beroepen.

Welke beroepen passen bij waar ik goed in ben?

De ontologie is nuttig voor alle betrokken partijen: UWV wil mensen aan het werk krijgen, het beroepsonderwijs leidt die mensen op, TNO analyseert de arbeidsmarkt en CBS wil op gestructureerde wijze kennis uit data kunnen halen.

CBS kan bijvoorbeeld vergelijkingen maken en constateren dat bepaalde vaardigheden in een bepaalde tijd meer gevraagd worden of juist minder. Het onderwijs kan daar rekening mee houden bij het opleiden van mensen en ook werkzoekenden kunnen hun voordeel doen met die informatie.

Een vaardighedenontologie kan inzicht geven in de vraag ‘welke beroepen passen bij waar ik goed in ben? Zo zijn tijdens de coronacrisis veel stewardessen ander werk gaan doen, bijvoorbeeld in de zorg. De vaardigheden die voor die beroepen noodzakelijk zijn, komen namelijk overeen. Dat past goed bij de gedachte dat je tegenwoordig niet 40 jaar hetzelfde beroep hoeft uit te oefenen.

Koppeling met alle grote standaarden in de wereld

CompetentNL is gekoppeld aan alle grote standaarden in de wereld: ISCO, ESCO en O*NET, naast de Competent standaard van VDAB in Vlaanderen die ook in meerdere landen gebruikt wordt en zijn basis weer heeft in de ROME ontologie van Frankrijk.  

De Europese standaard ESCO verbindt alle EU landen met elkaar, zo ook Nederland met CompetentNL. ESCO en CompetentNL hebben zeker overlap, alleen richt CompetentNL zich specifiek op de Nederlandse markt.

De koppeling vanuit CompetentNL met ESCO wordt op detailniveau gemaakt, zodat ESCO in het verlengde van CompetentNL (in uitwisseling en grensoverschrijding) bruikbaar is en blijft.