Pilots CompetentNL gestart

Maar liefst 43 partijen meldden zich aan voor de pilots van CompetentNL.

Na een zorgvuldige selectie zijn de volgende zes partijen gekozen:

  • Job Digger B.V.
  • Stichting Volandis 
  • Skilllab
  • Stichting ROC Nijmegen
  • Passport for Work (penvoerder Gemeente Eindhoven) 
  • Stichting Matching & Carrièretool

Bij de selectie is gekeken naar inhoudelijke kwaliteit, beschikbaarheid tijdens de pilotfase en een evenwichtige vertegenwoordiging van de doelgroepen van CompetentNL (gemeenten, toolbouwers en dataleveranciers, branches en bedrijfsleven, het onderwijs en arbeidsbemiddelaars).  

De pilotfase bestaat uit drie iteraties, waarvan de eerste inmiddels is gestart.

Feedbackgroep

Buiten de pilots dragen zo'n 50 partijen inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van CompetentNL. Zij doen dat in de feedbackgroep. Bevindingen uit de pilots worden op meerdere momenten in de pilotfase met de feedbackgroep gedeeld.  In oktober vindt een kick-off bijeenkomst plaats. De aangemelde partijen zijn hierover geïnformeerd.

Lees meer over de pilots
Lees meer over de feedbackgroep